Home Įstatai Darbininku balsas Clip Photos Video

Gerbiami internetinio puslapio lankytojai,

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga pristato savo tinklapį. Čia Jus galite pamatyti įvairių vidioklipų, vidiosiužetų iš profsąjungų gyvenimo ir veiklos, susipažinti su organizacijos įstatais, perskaityti laikraštį „Darbininkų balsas“, rasti  įvairios istorinės bei dokumentinės medžiagos. Su darbdaviais ir darbuotojų atstovais įmonėse, organizacijose, bendrovėse sudarome ir pasirašome kolektyvines sutartis ir susitarimus.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga priima ir vienija: darbininkus, valstybės tarnautojus, mokytojus, gydytojus, vairuotojus, paslaugų sferos darbuotojus, mokslininkus, energetikus, kitų profesijų ir specialybių darbuotojus savo teisėms ginti ir socialinei padėčiai gerinti, atstovauja savo narius visose teismo įstaigose dėl neišmokėto darbo užmokesčio iš darbdavių ir savininkų išieškojimo, dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir grąžinimo į darbą, dėl neteisėtų drausminių ar tarnybinių nuobaudų panaikinimo, dėl žalos už sveikatos suluošinimą darbe priteisimo ir išieškojimo, nemokamai surašome ieškinius teismams, susijusius su darbo santykiais.
Profsąjungos nariams nemokamai teikiama Fizinę medicininę  reabilitaciją Klaipėdos m. Sveikatos priežiūros centre, nustatyta tvarka skiriama materialinė-finansinė parama.
Šiandien tavo gynėjas-profesinė sąjunga. Prisijunk ir stok į mūsų gretas!
MŪSŲ  ADRESAS:  S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda, tel. (8-46) 217825, tel./faks. (8-46) 411019, mob. tel. (8-686) 17406  (prieš Sporto rūmus). 
Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos pirmininkas                                                Edvardas Šalkauskas                                      

Šiandien tavo gynėjas - profesinė sąjunga. Prisijunk ir stok į mūsų gretas!


TAUTOS MORALINEI DEGRADACIJAI - NE !
 

 

 

 

 

MŪSŲ  ADRESAS:  S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda, tel. (8-46) 217825, tel./faks. (8-46) 411019, mob. tel. (8-686) 17406  (prieš Sporto rūmus).
kmapsp@gmail.com